SİYASET
Giriş Tarihi : 05-05-2023 15:43

Haber-Sen’den PTT’ye sürgün iddiası

KESK’e bağlı Haber-Sen Mersin Şubesi 7 No’lu Şube Sekreteri İbrahim Halil Okdem, PTT Genel Müdürlüğü’nün sendika üyelerine baskı, mobbing ve sürgün tehdidine devam ettiğini ileri sürerek, “Korkmuyoruz, Susmuyoruz, İtaat etmiyoruz” dedi.

Haber-Sen’den PTT’ye sürgün iddiası

Eğitim-Sen’de açıklama yaptı.

Bundan tam 31 yıl önce 16 Ocak 1992’ de “Hak verilmez alınır; üreten biziz, yöneten de biz olacağız” şiarıyla, fiili ve meşru mücadelemiz Tüm Haber-Sen adıyla başladı. Üzerimizde yaratılan baskı ve kuşatmaya karşı mücadeleden aldığımız güçle 31 yıl önce başlattığımız onurlu yaşam kavgamız bugün KESK Haber-Sen’le devam ediyor. Şüphesiz ki; Emekçileri yok sayan, baskı mobbing ve sürgünle tehdit edenlerin, insanlık onurunu hiçe sayanların yüzlerine tek tek ayna tutup teşhir etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz “Korkmuyoruz Susmuyoruz İtaat etmiyoruz” diyen, rüzgarın estiği yöne doğru eğilmeden, ilkeleri doğrultusunda dimdik ayakta duran KESK ailesinin bir parçasıyız. Sendikal mücadelemizden rahatsızlık duyanlar, hukuksuzluğa, adam kayırmaya, eşitsizliğe alışmamızı isteyenler, bugünkü açıklamamızın konusunu oluşturmaktadır. “Balık baştan kokar” KESK Habersen olarak gerek örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde, gerekse Mersin özelinde uğradığımız sendikal baskı ve ayrımcılığı defalarca dile getirmemize rağmen PTT Genel Müdürlüğünün bu zulme ve ayrımcılığa sessiz kalması, keyfi yer değiştirmelerin artmasına ve eğitim hakkımızın engellenmesine kadar uzanabilmiştir. Bahçelievler PDM Müdürlüğünde görev yapan üyemiz Mehmet Arslan, Mersin Üniversitesi öğrencisi olup 24 Nisan’da başlayan ve iki hafta sürecek olan sınavlarına katılabilmek için yıllık izin talebinde bulunmuş ancak Mersin PTT Başmüdürlüğü üyemizi iki hafta Gülnar PTT Merkez müdürlüğüne geçici görevle görevlendirip eğitim hakkını engellemiştir. Gülnar’da çalışmak isteyen gönüllü personel olmasına rağmen kabul edilmemiş, ısrarla üyemizin adı verilmiştir. Anayasanın 42. Maddesinde “kimse eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılamaz” denilmesine rağmen eğitim hakkımız kasıtlı olarak Mersin PTT Başmüdürlüğü tarafından engellenmiştir. Sendikamıza karşı haksız uygulamalarından vazgeçmeyen Mersin Başmüdürlüğü PİM Müdürlüğünde çalışan üyemiz Teyfik Bulut’un tayinini kendi isteği dışında Akdeniz Merkez Müdürlüğüne yapmış ve sendikamıza karşı suç işlemeye devam etmiştir. Hakkında hiçbir soruşturması bulunmayan üyemizin yerine Yenişehir Merkez Müdürlüğü memurunu Pim Müdürlüğüne ve üyemizin sürgün edildiği Akdeniz Merkezden bir memuru da Toroslar PDM müdürlüğüne tayin etmiştir. Talebimiz olmadan keyfiyete dayalı yapılan bu işlem tayin değil sürgündür. Sürgün kararı iptal edilmelidir. Mersin Başmüdürlüğü birilerine yer açmak için ya da keyfiyete dayalı bu uygulamalarına derhal son vermelidir. PTT de herkesin görev ve sorumluluğu vardır. Bu görev ve sorumluluğun yalnızca dağıtıcı ve memurlar tarafından yerine getirilmesini istemek son derece yanlış bir tutum olup, bulunduğu konum itibariyle PTT Başmüdürlüğünün ihtiyaç halinde yapılacak olan görevlendirmelerde adil ve tüm emekçilere eşit mesafede olması öncelikli görev ve sorumluluğudur. Mersin’de yaşadığımız baskı ve ayrımcılık bunlarla sınırlı değildir. Haber-Sen olarak yaşadığımız baskıların sürgünlerin eşitsizliğin tesadüfi olmadığını biliyoruz. Baş yönetimin bizlere karşı düşmanca tutumundan cesaret alanlar, işyerlerimizde ayrımcılık, baskı ve mobbing uygulayarak en ağır şartlarda çalışmaya zorlamaktadırlar. Mezitli Merkezde çalışan Şube Kadın Sekreterimiz Adanır Temiz, Merkez Müdürü hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Soruşturma aşamasında tanık olarak gösterilen memurun yeri Merkez Müdürü tarafından değiştirilerek cezalandırılmak ve baskı altına alınmak istenmektedir. Bugün tüm hukuksuzlukların ve haksızlıkların üstü türlü türlü kılıflarla örtülmeye çalışılsa da , güneş balçıkla sıvanmaz . Hakikati kimsenin saklamaya gücünün yetmeyeceğini bilenlerdeniz. Mücademiz tüm emekçiler içindir. Emeğimizi yok sayan, güvencesiz çalışma koşullarını dayatan, iş barışını bozan baskı mobbing ve ayrımcılığa karşı tüm emekçileri KESK Haber-Sen’de mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

AdminAdmin