EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-05-2023 17:06

Hedef Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması

 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sürekli yönetim krizleri yaşayan, içe kapanık, antidemokratik ve ithal reçetelerle derman bulmaya çalışan 90'lı yıllar Türkiye’sinin çoktan geride kaldığını belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır.

Hedef Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması

Turizm sektörümüzün tanıtım ve çeşitlendirme faaliyetlerini daha da artıracağız, sezon süresinin uzamasına ve 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin sürmesine katkı sağlayacak çalışmaları destekleyeme devam edeceğiz. 2028 yılında 90 milyon turist ile 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bakan Nebati, bir otelde düzenlenen Mersin İş Dünyası Buluşması toplantısına katıldı. Toplantıya Nebati'nin yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile iş dünyasından birçok temsilci katıldı. Vali Pehlivan, genel başkanlar Aydın ve Asmalı'nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'i, Türkiye Yüzyılı'na taşımak için kendilerine görev verdiğini ve Mersin'in yıldızını parlatmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Nebati, "İnşallah önümüzdeki 5 yıl içinde Mersin’imize her alanda yeni başarılar kazandıracak, şehrimizin yeni rekorlarını beraberce kıracağız. Biliyorsunuz seçim sürecinde kimileri var ki, sürekli masal anlatmakla meşguller. Bakıyorsunuz bir gün çıkıp, hiç bakanlık yapmadığı halde 'Ben Maliye Bakanıyken' diye rahatça beyanat veriyor. Ertesi gün bakıyorsunuz bizim çoktan hallettiğimiz vergisel bazı konuları ileride çözeceğine dair vaatlerde bulunuyor. Yani bizim icraatlarımıza bir türlü yetişip, attığımız adımları dahi takip edemiyorlar. Art arda hayata geçirdiğimiz uygulamaları, sağladığımız sayısız kolaylık ve desteği zaten hiç bilmiyorlar. Akıllarına gelen her konuda, mevcut uygulamalardan habersiz bir şekilde, hiç ölçüp biçmeden boş vaatler sıralayıp duruyorlar. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler, boş laf değil, milletimize asırlık eser ve hizmetler kazandırıyoruz. Ülkemize son 21 yılda nasıl ki her alanda adeta çağ atlattıysak hem Mersin’imizi hem de ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda inşallah daha da şaha kaldıracağız. Bunun için doğru zamanda doğru adımlarla, yan yana yol alacağız" diye konuştu. Türkiye'nin 2022 yılında yüzde 5,6 ile dünyada en hızlı büyüme performansı sergileyen ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Makine teçhizat yatırımları 13 çeyrektir büyümeye devam ederken, üretim kapasitemiz artışını sürdürmektedir. Ekonomik aktivitedeki iyileşmeye işgücü piyasası da eşlik etmiştir. İstihdam, salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 6,5 milyon kişi artarak 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla toplam 31,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunları da avantaja çevirmeyi başaran ülkemiz, ihracatını 255 milyar doların üzerine yükseltirken, küresel ihracattaki payımız da artmıştır. Diğer birçok ülke, turizmde halen salgın kaynaklı yaralarını sarma aşamasındayken, biz 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar turizm geliri ile rekor kırdık. Üstelik tüm bu başarılar, küresel ekonominin oldukça zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde elde edilmiştir. Bilinmelidir ki bu zor dönemde kaydetmeyi başardığımız tüm bu somut başarı ve kazanımlar, bugüne değin salt siyasi veya iktisadi çıkar kaygılarıyla karamsar tablolar çizmek dışında hiçbir şey yapmayanları nasıl ki hep boşa çıkarttıysa, bundan sonra da asla farklı olmayacaktır.""ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞÜN SAĞLANMASI, TÜRKİYE YÜZYILI'NDA VAZGEÇİLMEZ HEDEFİMİZ OLACAKTIR"
İşgücü piyasasının yeşil ekonomi, döngüsel ve dijital ekonomi ile iklim değişikliği sebeple dönüşümlere hızla adapte olmasını sağlayacaklarını kaydeden Nebati, "Ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam fırsatları oluşturacağız. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımında gelişmiş ülkeler seviyesini önce yakalayıp sonra da aşarak büyüme potansiyelimizi istikrarlı bir şekilde artıracağız. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nı kararlılıkla uygulayarak kayıt dışılıkla mücadelemizi güçlendireceğiz. Halkımızın refahının artması, sosyal adalet ve gelir dağılımının iyileşmesi için enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır. Fiyat istikrarını temin ederek kaynakların verimli alanlarda kullanılmasını, sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik refahı destekleyeceğiz.
Bu çerçevede finansal istikrarı güçlendiren, Türk lirasına güveni artıran politikalar uygulayacağız. Ayrıca gıda arz güvenliğinin temini ve tarımsal maliyetlerin düşürülmesi için Fiyat İstikrarı Komitesi, Gıda Komitesi ve Finansal İstikrar Komitesi gibi komitelerimizdeki çalışmalarımızı tam koordinasyon içerisinde sürdüreceğiz. Bu çerçevede para, maliye ve makro-ihtiyati politikalar arasındaki eşgüdümü daha da kuvvetlendireceğiz" diye konuştu.

"2028 YILINDA 90 MİLYON TURİST İLE 100 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"
Bağımsız politikaların uygulanabilmesi için cari açığı yapısal bir mesele olmaktan çıkaracak ve bu sorunu kalıcı bir şekilde geride bırakacaklarını ifade eden Nebati, "İstikrarlı bir şekilde cari fazla vererek ülkemizin kendi kendine yeten bir Türkiye olmasını hedefliyoruz. Korumacılığın artıp ticaret savaşlarının yoğunlaştığı, tedarik zincirlerinin kırıldığı ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekillendiği yeni düzende, tam bağımsız bir Türkiye için rekabet gücü ve katma değeri yüksek üretimi merkezine alan politikalarımıza hız vereceğiz. Yerli ve milli, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla, Türkiye'yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz. Mal ve hizmet ihracatımızı nitelik ve nicelik bakımından artırarak yüksek katma değerli ihracat artışı sağlayacağız. Cari açığı düşürerek döviz talebinin ithalat fiyatları üzerindeki baskısını azaltacağız. Ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirecek, ihracatta bölgesel bağımlılığı azaltarak ürün ve pazar çeşitlendirmesini destekleyeceğiz. Öngörülebilirliği artırarak yatırımcı dostu politikalarla doğrudan uluslararası yatırımı artıracak, iş ve yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. KOBİ’lerin üretkenlik odaklı büyümelerini sağlamak amacıyla finansmana erişimi kolaylaştıracağız. Bu işletmelerimizin kurumsallaşmaları ve küreselleşmelerine yönelik yeni mekanizmalar geliştireceğiz. Turizm sektörümüzün tanıtım ve çeşitlendirme faaliyetlerini daha da artıracağız, sezon süresinin uzamasına ve 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin sürmesine katkı sağlayacak çalışmaları destekleyeme devam edeceğiz. 2028 yılında 90 milyon turist ile 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

 

AdminAdmin