SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-05-2023 23:15

TÜBİTAK’tan kanser araştırmalarını destekleyen proje

TANIK HABER-TRANSCAN-3, ulusal ve bölgesel translasyonel kanser araştırmalarını destekleyen fonlama kuruluşlarını bir araya getiren bir ERA-NET Cofund projesi. Projenin amacı, temel araştırmadan tedaviye translasyonel kanser araştırmalarını destekleyerek Avrupa çapında kanserin teşhis, tedavi ve bakımının kolaylaştırılması olduğu belirtildi.

TÜBİTAK’tan kanser araştırmalarını destekleyen proje

TÜBİTAK, TRANSCAN-3 projesine dair detaylı açıklaması şu şekilde:

‘’2023 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2023) “Kanser Epigenetiği Üzerine Translasyonel Araştırmalar” olarak belirlenmiştir. Çağrının hedefi, kanser epigenetiğinin daha iyi anlaşılmasına dayalı yeni yaklaşımların geliştirilmesi yoluyla kanserlerin tespiti, teşhisi, prognozu ve tedavisinin etkinliğini artırmaktır. Çağrıya sunulacak olan projelerin, çağrı kapsamında belirlenen 2 ana hedef ve alt hedeflerden en az birini kapsaması beklenmektedir.

Hedef 1: Epigenetiğin kanserin başlaması ve ilerlemesindeki rolü. Bu çalışmalar, kanserlerin tespitini, tanısını, prognozunu veya tedavilere yanıtı iyileştirmek için yeni biyobelirteçleri doğrulamayı amaçlayabilir.

Hedef 2: Kanserin ilerlemesini sınırlamak, relapsı/nüksetmeyi önlemek, mevcut kanser önleyici tedavilerin etkinliğini artırmak veya toksisitesini azaltmak için yeni epigenetik tabanlı terapötik stratejilerin doğrulanması.’’

 

‘’PROJEYLE ULUSLARARASI AR-GE İŞ BİRLİKLERİNE KATILIM ARTIYOR’’

TRANSCAN-3 Projesi 2023 Yılı Çağrısına ülkemizden yapılan başvurularda, Türkiye’de yerleşik kuruluşlar ve araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında destekleneceği de öğrenildi.

İki aşamalı başvuru alınacak olan TRANSCAN-3 2023 yılı çağrısının uluslararası 1. aşama son başvuru tarihi 21 Temmuz 2023 olarak belirlenirken, çağrıya sunulacak proje önerileri için oluşturulan konsorsiyumun en az 3 farklı TRANSCAN-3 paydaşı ülkeden minimum 3, maksimum 6 proje partneri (koordinatör dahil) içermesi gerektiği vurgulandı. Projede Macaristan, Letonya, Slovakya veya Türkiye’den partner yer alıyorsa maksimum partner sayısının 7’ye çıkacağı da aktarıldı.

Uluslararası konsorsiyumun birinci aşama İngilizce proje başvurusunun, Uluslararası Ortak Çağrı Sekretaryasına (JCS) online sistem üzerinden yapılması gerekirken, uluslararası başvurunun yanı sıra projede yer alan Türk kurum/kuruluşlar tarafından ayrıca TÜBİTAK’a, belirtilen tarihe kadar PBS (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden 1. aşama ulusal başvurunun elektronik imzalı olarak yapılacağı belirtildi.

AdminAdmin